V soboto 26. oktobra je v sektorju Šentvid pri Stični potekal že 7. občinski mladinski gasilski kviz, katerega so se udeležili mladi gasilski tekmovalci, iz kar 11 različnih društev Gasilske zveze Ivančna Gorica. Gasilski kviz je letošnje leto pod vodstvom mladinske komisije GZ Ivančna Gorica, gostilo PGD Temenica. Na njem je sodelovalo 39 ekip trojk, kar pomeni 156 mladih gasilcev in njihovih mentorjev. Statistično gledano, je na letošnjem občinskem gasilskem kvizu sodelovalo 16 ekip več kot lani, kar je spodbudna in optimistična informacija. Po starostnih skupinah je tekmovalo 15 pionirskih, 19 mladinskih in 5 pripravniških ekip trojk. Tekmovalci so morali na kvizu pokazati tako teoretična, kot tudi praktična znanja. Teoretičnost je obsegala poznavanje gasilske zgodovine in požarne preventive. V praktičnem delu, pa so se tekmovalne trojice pomerile v štafetnih vozlih, iskanju gasilskih parov, spenjanju cevi na trojak in podobno. Zaključka gasilskega kviza sta se udeležila tudi predsednik in poveljnik GZ Ivančna Gorica.

Področje varstva pred požarom v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred požarom. Varstvo pred požarom zajema organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor in financiranje dejavnosti in ukrepov na področju požarne ogroženosti. Poglavitni cilj teh dejavnosti je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijami kakor tudi pred drugimi naravnimi nesrečami. Za zagotovitev ciljev je potrebno ustrezno upoštevanje preventivnih ukrepov. Pomembno je pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara. Prav tako je pomembno zagotoviti pravočasen, varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja, škodljive posledice požara pa preprečiti ali vsaj v največji možni meri zmanjšati. Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da v največji meri preprečijo nastanek požara oziroma ob nastanku požara omejijo njegovo širjenje. Ti ukrepi so preventivni in aktivni. Preventivni ukrepi zajemajo gradbene, tehnične, tehnološke in organizacijske ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka požara ali ob njegovem nastanku zagotavljajo varno evakuacijo. Aktivni ukrepi pa so vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara (npr sistemi, naprave, oprema in postopki za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima in toplote ob požaru).

Delo prostovoljnih gasilcev postaja z dneva v dan bolj pomembno in cenjeno. Pomoč sočloveka ob naravni nesreči, je v njenem trenutku še kako dobrodošla. Seveda pa morajo biti gasilci za posredovanje v takih dogodkih tudi ustrezno izobraženi. Član prostovoljnega gasilskega društva mora ob želji, da bi postal član operativne enote najprej opraviti osnovni tečaj za gasilca, ki ga organizira društvo. Za tem sledi nadaljevalni tečaj za gasilca, ki pa je organiziran na ravni Gasilske zveze. Nadaljevalni tečaj obsega 100 ur, pri čemer je 50 ur namenjenih teoretičnim osnovam gasilstva, 50 ur pa praktičnim vajam iz gasilske taktike. Teoretične osnove so slušateljem tečaja podane preko predavanj po posameznih vsebinskih sklopih, praktične pa preko konkretnega dela in nalog, ki slehernega gasilca lahko doletijo na vsaki intervenciji. Po opravljenem nadaljevalnem tečaju slušatelji opravijo zaključno praktično vajo in odpišejo pisni test. Tečajniki ki uspešno opravijo tako praktični kot tudi teoretični del, pridobijo čin GASILEC.

V soboto 9. februarja, je dopoldne na Sokolski ulici v Ivančni Gorici potekala že tradicionalna pustna povorka, ki jo je pripravila plesna šola Guapa v sodelovanju z občino Ivančna Gorica. Poleg dobrot na pustni tržnici, so se v povorki predstavile številne skupinske in posamezne maske ter v center Ivančne Gorice privabile številne obiskovalce.

Na pustni karneval smo se odzvali tudi gasilci PGD Višnja Gora. Naše članice, tekmovalna enota B, so se organizirale v skupino indijank in si na pustnem karnevalu prislužile 1. mesto. Za naziv najlepša skupinska maska, so se potegovale s konkurenco 6 skupinskih mask, ki so obiskale ivanški pustni sprevod. Naše gasilke so strokovno komisijo, katero je med drugim sestavljal tudi župan občine Ivančna Gorica gospod Dušan Strnad, prepričale z indijanskim plesom, ki je imel prav posebno izbrano koreografijo. Njihov ples so popestrili živahni indijanski zvoki in glasba, indijanski šotor ter bobni, manjkal pa ni tudi ogenj.   

 

Upravni odbor PGD Višnja Gora

1. Miha Slapničar – predsednik

2. Jože Miklavčič – poveljnik

3. Primož Hočevar – namestnik predsednika

4. Andrej Dremelj – namestnik poveljnika

5. Meta Podržaj – tajnica

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com