Višnja Gora je kot obrtniško – trgovsko mesto pomembna postojanka med Ljubljano na zahodu in Novim mestom na vzhodu, že skozi celotno zgodovino igrala pomembno vlogo. Kot mnogo krajev na slovenskem je tudi Višnja Gora za ohranitev imetja in svojo varnost potrebovala gasilsko združenje, ki je bilo organizirano že davno pred ustanavljanjem gasilskih društev. Pa vendar za ustanovitveno leto velja leto 1875. Iz prvih desetletij delovanja gasilstva v Višnji Gori obstaja malo pisnih virov. Pojavljajo pa se v raznih časopisih in revijah po prelomu stoletja.

Leto 2014 ima za PGD Višnja Gora še poseben pomen. Nedolgo nazaj smo višnjanski gasilci in gasilke obeležili dva izjemno pomembna dogodka, ki bi ju lahko označili za vrhunec gasilskega dogajanja v sami Višnji Gori. Govorimo namreč o 35. obletnici pobratenja s PGD Piran in prevzemom novega in sodobnega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov, GVGP – 1.   

 

Ideje o vsem omenjenem so se v društvu pojavljale nemalokrat. Pred dobre pol leta, pa je upravni odbor pošteno »pljunil v roke« in tako zarisane ideje počasi pričel spravljati v resničnost. Z oblikovanjem dveh komisij, je delo in vse priprave na ta dva dogodka, potekalo natančno in sistematično. Na ta način smo dočakali soboto 31. maja, ko smo v dvorani gasilskega doma obeležili slavnostno sejo ob 35. obletnici pobratenja s PGD Piran. Vabilu so se odzvali različni visoki gostje, med drugimi smo bili posebej ponosni na prisotnost g. župana Dušana Strnada. Poleg njega in drugih visokih gasilskih predstavnikov, so bili med nami, višnjanskimi gasilkami in gasilci, tudi prijatelji iz pobratenega gasilskega društva Piran. Slavnostno sejo, ki jo je povezovala ga. Janja Ambrožič, je oblikovalo kar nekaj govornikov, ki so glavnino pripovedi namenili obletnici pobratenja, nekaj pa tudi novemu gasilskemu vozilu, katerega smo teden dni kasneje tudi slovesno prevzeli. Program slavnostne seje smo obogatili z ubranimi pevskimi nastopi domačega mešanega cerkvenega pevskega zbora, pod vodstvom gospoda Milana Jevnikarja. Na koncu smo prav vsem udeležencem, gostom in nastopajočim podelili unikatno izdelano spominsko medaljo, ki jo je za naše gasilsko društvo izdelalo Zlatarstvo Gros. Domači gasilci so poskrbeli za jedačo in pijačo, pri kateri smo se nato zaustavili in se poveselili.

Predno odidemo na zaslužene počitnice, katere nestrpno čakamo tudi mladi gasilci v Višnji Gori, je prav, da se vam oglasimo še v kratkem prispevku, ki opisuje naše delo v šolskem letu 2013/2014.

V tem času se je v gasilskem društvu Višnja Gora, mladim dogodilo kar nekaj lepih dogodkov. Že na začetku naj povem, da se je mladina na gasilskih vajah, do sedaj prišlega poletja, srečevala redno vsak teden. Mladi smo se v tem času posvečali izpopolnjevanju v gasilskih veščinah, ki jih nato s pridom uporabljamo na gasilskih tekmovanjih. V zimskih večerih smo se dobivali v gasilskem domu, kjer smo si na platnu ogledovali risane filme in spoznavali naš gasilski dom.

24 January

Prenos:

Oktober, mesec požarne varnosti je v gasilstvu precej raznolik. V njem se gasilci še posebej trudimo v osveščanju prebivalstva z naravnimi nesrečami in kako preventivno ukrepati, da do njih ne pride. S tem namenom organiziramo razne manjše in tudi večje aktivnosti, v katere želimo vključiti ljudi različnih starosti in interesov.

 

Tako smo v petek 18. oktobra, znotraj sektorja PGD Višnja Gora, organizirali že tradicionalni dan odprtih vrat, katerega so se udeležili učenci podružnične šole Višnja Gora in otroci vrtca Polžek iz Višnje Gore. Preko 140 nadebudnih mladih, se je tekom dopoldneva zvrstilo na gasilskem igrišču in njegovi okolici in si ogledalo zanimive prikaze, ki so jih pripravili člani našega gasilskega društva. Pripravljene smo imeli 4 aktivne točke, na katerih so mladi poleg predstavitve, zadevo lahko preizkusili tudi sami. Prva točka, ki jo je vodil tovariš Miha Erjavec, je zajemala predstavitev našega gasilskega tovornjaka GVC 16/64, ter vozila GVM 1, kjer se je nemalo radovednih malčkov slikalo z pravim gasilskim orodjem in opremo. Krožni sistem je nato skupino vodil do točke, kjer so spoznavali različne vrste gasilnikov in njihovo uporabo. Na ta način so skupaj z inštruktorjem in našim poveljnikom Jožetom Miklavčičem, prešli temo letošnjega meseca oktobra. Tretjo točko smo organizirali skupaj z mladinsko komisijo našega društva. Ta je pod vodstvom Urbana Zajec, mladim predstavila glavne gasilsko – športne tekmovalne discipline, v katerih mladi gasilci tekmujejo skozi celo leto. Mladi obiskovalci so vaje večkrat tudi sami preizkusili, nemalo od njih pa je v sebi odkrilo tudi različne talente.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com