Pregled organov društva v nekaterih letih

 

Načelniki in predsedniki v 130 letih:

 • od ustanovitve do leta 1892 - Škerbinc Janko,
 • od 1892 do 1893 - Štepic Anton,
 • od 1893 do ? (v letih od 1893 do 1910 žal ne razpolagamo s podatki) - Škerbinc Janko
 • od 1911 do 1912 - Perko Anton,
 • od 1913 do 1915 - Sevšek Alojzij,
 • od 1916 do 1917 - Škufca Josip,
 • od 1918 do 1928 - Omahen Mihael,
 • od 1929 do 1930 - Bregar Ignac,
 • leta 1931 - Volk Josip,
 • od 1932 do 1934 - Praznik Josip,
 • od 1935 do 1939 - Škufca Josip,
 • od 1940 do 1941 - Turk Alojzij,
 • leta 1945 - Bernik Andrej,
 • od 1948 do 1965 - Pušlar Jože ,
 • od 1966 do 1967 - Zupančič Martin,
 • od 1968 do 1970 - Planinšek Ciril,
 • od 1971 do 1972 - Pušlar Jože,
 • od 1973 do 1974 - Turk Slavko,
 • od 1975 do 1987 - Dremelj Franc,
 • od 1988 do 1994 - Podržaj Janez,
 • leta 1995 - Vozel Ignac,
 • od 1996 dalje - Gros Jože.

Poveljniki:

 • do leta 1924 so načelniki opravljali tudi funkcijo poveljnika,
 • od 1924 do 1925 - Škufca Jožef,
 • leta 1926 - Volk Josip,
 • od 1927 do 1928 - Vidic Vinko,
 • od 1929 do 1930 - Volk Josip
 • leta 1931 - Praznik Josip,
 • od 1932 do 1933 - Perušek Matija,
 • leta 1934 - Zavodnik Ivan,
 • v letu 1935 - Perušek Matija,
 • v letu 1935 - Zavodnik Ivan,
 • od 1935 do 1941 in od 1945 do 1947 - Pušlar Jože,
 • od 1948 do 1954 - Perušek Matija,
 • leta 1955 - Zupančič Martin,
 • od 1956 do 1960 - Koricki Janez
 • leta 1961 - Perušek Matija,
 • od 1962 do 1971 - Koricki Janez,
 • od 1972 do 1973 - Smrke Franc,
 • od 1974 do 1975 - Podržaj Janez,
 • leta 1976 - Koricki Janez,
 • od 1977 do 1987 - Garvas Alojz,
 • od 1988 do 1992 - Dolinar Slavko,
 • od 1993 do 1997 - Erjavec Franc,
 • od 1998 do 2002 - Omahen Stane,
 • od 2003 do 2009 - Erjavec Branko,
 • leta 2010 - Kastelic Slavko,
 • od 2011 daje - Miklavčič Jože.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com