Pobratenje

Že večkrat omenjeno sodelovanje z drugimi gasilskimi društvi je konec leta 1978 dalo tudi idejo o pobratenju gasilskih društev Piran in Višnja Gora. Člani obeh društev so se predhodno večkrat srečali. Ta srečanja je, poleg takratnega predsednika PGD Piran, g. Antona Poropata in PGD Višnja Gora, g. Franca Dremlja, s posebnim navdušenjem podpiral takratni tajnik PGD Piran, g. Ivan Vlahovič, ki je v letih 1968 – 1973 kot vodja šole služboval v Višnji Gori in bil v teh letih tudi tajnik našega društva. Idejo je podprl tudi takratni predsednik OGZ Grosuplje, g. Lojze Ljubič, ki je tudi naš častni član. Idejo o pobratenju so podprle tudi vse takratne družbenopolitične strukture v občini Piran in Grosuplje. Predstavniki obeh društev in takratne Medobčinske gasilske zveze Izola-Koper- Piran in OGZ Grosuplje smo imeli prvo uradno srečanje v nedeljo, 11.2.1978, v hotelu Erazem v Postojni, kar je na pol poti med Piranom in Višnjo Goro. Srečanja so se udeležili: Poropat Anton, Pugelj Jože, Matovina Milan, Švagelj Marjan, Debeljak Slavko, Steklasa Pavle in Vlahovič Ivan za PGD Piran in MGZ Izola-Koper-Piran, za PGD Višnja Gora pa Dremelj Franc, Garvas Alojz, Podržaj Janez, Šeme Alojz in Gros Jože, za OGZ Grosuplje pa Ljubič Lojze, Javornik Franc in Brlan Jože. Srečanje se je začelo ob 10,00 uri z enominutnim molkom za 9.2.1979 umrlim Edvardom Kardeljem. O pomenu pobratenja je govoril g. Lojze Ljubič, ki je poudaril, da se Piran nahaja na obmejnem dvojezičnem področju, Višnja Gora pa je srednjeveško mestece v neposredni bližini Ljubljane. Predlagal je, naj se listina o pobratenju podpiše najprej v Višnji Gori in nato v Piranu, kar so tudi prelagali prestavniki PGD Piran. Listina o pobratenju se je v Višnji Gori podpisala 8.6.1979, v Piranu pa 12.10.1979 v sklopu praznovanj občinskega praznika občine Piran. Samega podpisa so se poleg članov društva udeležili tudi predstavniki OGZ Grosuplje in MGZ Izola-Koper-Piran, župana obeh občin in predstavniki takratnih družbenopolitičnih organizacij v občinah in krajevnih skupnostih. Obakrat smo se naslednji dan člani obeh društev tudi prijateljsko srečali in ob tem spoznavali zgodovino in opremljenost društev, pa tudi znamenitosti obeh mest.

V letu 1980 je bilo popolnoma jasno, da bo v Višnji Gori v kratkem prišlo do gradnje novega gasilskega doma. Vse dejavnosti društva so se zato že od leta 1979 podrejale temu cilju. Krona vsega je bila prva tombola v Višnji Gori, 1.6.1980, katere so se udeležili tudi predstavniki pobratenega društva Piran in prikazali trodelni napad ter vajo na prostostoječi lestvi. Tombola, v katero smo vložili ogromno osebnih naporov, saj nam je bila organizacija tombole popolna neznanka, je bila gostom iz Pirana všeč in vedeli so, da se pripravljamo na gradnjo doma. Predlagali so, da bi tombolo in nato tudi veselico organizirali tudi v Piranu. Seveda smo predlog brez oklevanja sprejeli in predvideli datum tombole z veselico za 4.7.1980. Vedeli smo, da je časa malo, dela pa izredno veliko. Ukrepali smo hitro in 12.6.1980 smo na skupnem sestanku v Piranu že določili vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tega velikega in zahtevnega projekta. Določili smo glavne dobitke in sicer: 1x osebni avto Zastava 101, manjši gliser s prikolico, IMV Ranault 4, 1x osebni avto zastava 750, 3x kolo z motorjem pony ekspres, 2x prenosni televizor in še nekaj manjših dobitkov. Vrednost dobitkov je bila približno 326.000,00 takratnih dinarjev. (Za primerjavo: avto IMV Renault 4 je takrat stal 70.000,00 dinarjev). Predhodno pa smo z ansamblom Franca Miheliča že podpisali pogodbo za igranje na veselici po tomboli in jo izročili piranskim gasilcem. Imenovali smo tudi tombolski odbor, vse potrebne dokumente s strani prireditelja tombole smo pripravili v Višnji Gori, piranski gasilci pa so na podlagi teh dokumentov pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Za tako kratek čas smo si vsi skupaj zadali prav neverjetne naloge, saj smo avtomobile lahko dobili le »po vezah«, ker so bili dobavni roki za nov avtomobil takrat najmanj pol leta. Res je, da nam je Renault 4 ostal na tomboli v Višnji Gori, saj je bilo na dan naše prve tombole deževno in zato je bilo manj obiska, ostala dva avtomobila pa smo morali zagotoviti dejansko v slabih treh tednih in jih na dan tombole imeti v Piranu. Že dan pred tombolo je v Piran odšlo več naših gasilcev, ki so odpeljali avtomobile, s kamionom pa smo prepeljali tudi ostalo potrebno opremo za izvedbo tombole in veselice. Na dan tombole in veselice je v Piran z avtobusom odšlo še približno 45 gasilcev iz Višnje Gore, ki smo pomagali tako pri izvedbi tombole kot tudi veselice. V peklenski vročini in nepregledni množici obiskovalcev smo dobesedno garali vsi, tako Piranci kot mi. Tombola in veselica sta potekali brez zapletov, prinesli pa sta tudi prihodek, ki je bil sicer nekoliko nižji od pričakovanega.

V naslednjih letih je v Višnji Gori potekala gradnja gasilskega doma. Pri gradnji so pomagali tudi člani PGD Piran, saj so opravili preko 1200 prostovoljnih ur dela, s sabo pa so vedno prinesli tudi vino in ribe. Njihova pomoč pri gradnji je veliko pripomogla tudi k samozavesti nas samih, saj je naša delovna vnema včasih tudi popustila. Njihovo sodelovanje pa nam je dalo novih moči za nadalnje delo. Še posebej pa so nas presenetili, ko so pred otvoritvijo novega doma, leta 1985, pripeljali sidro kot simbol morja in pravi kraški kamen, na katerega je sidro naslonjeno. Na tem kamnu je tudi marmorna plošča z napisom: Gasilski društvi Piran in Višnja Gora sta pobrateni od leta 1979

V letu 1988 je PGD Piran praznovalo svojo 100-letnico obstoja in delovanja. K praznovanju smo svoj del prispevali tudi člani PGD Višnja Gora. V kavarni Galerija ob Tartinijevem trgu je bila ves teden pred zaključkom slovesnosti razstava 10. umetniških slik Višnje Gore, ki so jih ustvarili različni avtorji, tako domači kot tudi priznani umetniki. 16. oktobra tega leta pa smo v okviru zaključka praznovanj 100-letnice PGD Piran pred gasilskim domom v Piranu odkrili bronasto spominsko ploščo, za katero je model izdelal akademski kipar Peter Černe. Pod ploščo je v marmorno ploščo vklesan napis v slovenščini: Pobratenemu GD Piran ob 100-letnici obstoja, GD Višnja Gora, 16.10.1988. Napis v italijanščini pa se glasi: ALLA GEMELLATA ASSOCIAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PIRANO PER IL 100 ANIVERSARIO DI COSTITUZIONE A.V.F. VIŠNJA GORA

14.10.1989 je bila v ob 10-letnici pobratenja organizirana skupna vaja PGD Piran, GD Ljubljana - mesto in PGD Višnja Gora – gašenje gospodarskega poslopja v Polju. V letu 1994, ob 15-letnici pobratenja so nam člani PGD Piran ob prevzemu novega kombiniranega vozila in blagoslovitvi doma predstavili nekaj svojih vaj. Leta 1999 smo praznovali 20-letnico pobratenja. Ob tej priložnosti je 19.6. v Višnjo Goro prišlo okoli 50 gasilcev iz pobratenega društva. Najprej smo imeli skupno slavnostno sejo, na kateri smo tudi članom obeh društev podelili spominske medalje ob 20-letnici pobratenja. Po prireditvi smo si skupaj ogledali naše staro mestece in se zadržali tudi v prijateljskem srečanju. Po prvotnem programu naj bi ta dan imeli tudi prevzem našega novega prapora, vendar smo zaradi izredno slabega vremena ta del prireditve prestavili.

Posebej lepo in prisrčno je bilo praznovanje 25-letnice našega pobratenja, ki je bilo 25. septembra 2004 v Piranu. Na skupnem srečanju petdesetih naših članov, od najmlajših do najstarejših, in članov PGD Piran, smo obudili spomine na skupaj prehojeno pot in si tudi izmenjali priložnostna darila. Ob tej priložnosti je PGD Višnja Gora tudi odlikovalo več gasilcev PGD Piran z društvenimi odlikovanji. Naše dolgoletno pobratenje je pozdravil tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije gospod Tone Koren in seveda župana obeh občin.

V teh letih nam je pobrateno društvo podarilo tudi pomembno opremo kot so spustnica, prenosna motorna brizgalna 8/8 Rosenbauer in še precej ostale opreme. Za vso opremo smo pobratenemu društvu iskreno hvaležni.

Predstavniki društev in mnogi člani se sicer srečujemo večkrat letno. Obvezna je udeležba delegacij na občnih zborih in tudi ob drugih priložnostih. Mnoge člane obeh društev veže tudi globoko osebno prijateljstvo. Pomembna je že tudi tradicionalna udeležba članov PGD Piran in našega društva na Jurčičevem pohodu.

Pobratenje, ki so ga mnogi v začetku ocenjevali kot muha enodnevnica še vedno živi, V tem času smo se oboji veliko naučili in vemo, da bo to pobratenje z mlajšimi člani, ki so v obeh društvih, živelo svoje bogato življenje še naprej.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com