Društvo v novejšem obdobju

Glavna naloga društva v tem času je bila kadrovska okrepitev in materialna oprema. Višnja Gora je v tem času izgubila vodilno vlogo v upravnem in sodnem smislu. Vse to je vplivalo na razvoj kraja in tudi na nadaljnji razvoj gasilstva. Nekatera sosednja društva so že imela lastni motorni prevoz, naši gasilci pa so bili še vedno odvisni od konjske vprege, prevoza z najetimi tovornjaki, največkrat pa od prevoza z osebnim avtomobilom s prikolico gostilničarja Šerka. Zato se je pričela akcija za nabavo prvega vozila že leta 1967 pod vodstvom takratnega predsednika Cirila Planinška. Društvo je nameravalo kupiti IMV kombi, vendar zanj ni bilo dovolj sredstev. Tako je bilo leta 1971 kupljeno vozilo JEEP-MAHINDRA. Za nakup tega vozila so trije vodilni funkcionarji društva s svojim premoženjem jamčili povrnitev kredita. Tudi Krajevna skupnost je bila z akceptnimi nalogi garant za nabavo vozila. Ta JEEP je bil leta 1971 kupljen in pripeljan iz Beograda, uporabljen pa prvič pri gašenju velikega požara pri Podržajevih-Gorenčevih v Višnji Gori. Za hrambo tega vozila v obstoječi shrambi je bilo potrebno razširiti vhod in postaviti nova vrata.

Vsa dela so bila opravljena s prostovoljnim delom članstva in veliko zagnanostjo posameznikov. K JEEP-u je društvo kupilo tudi prikolico za prevoz opreme, vendar pa rešitev ni bila najboljša. Zmogljivost vozila in prikolice sta bili premajhni za vse večje potrebe. Zato so se člani društva leta 1974 odločili kupiti pri AUTOCOMMERCU že rabljen servisni kombi IMV, ga doma skoraj povsem razstavili, prebarvali in priredili za gasilske potrebe. Za nakup tega kombija so člani takratnega upravnega odbora posodili društvu po 100.000 do 200.000 DIN. Denar je bil povrnjen šele po obračunu naslednjih veselic. Obe vozili sta bili v društvu v uporabi do leta 1978. Kombi je bil prodan na licitaciji, JEEP pa po dogovoru z Občinsko gasilsko zvezo predan PGD Korinj, kjer je v uporabi še danes. Člani društva so se spomladi leta 1978 odločili, da kupijo večji in sodobnejši kombi. Z izkupičkom od veselic iz preteklih let, nabiralno akcijo in prispevkom OGZ Grosuplje so 6. decembra dobili kombi TAM 2000-T5. Pred prihodom tega vozila pa je bilo treba ponovno povečati vrata v gasilski shrambi v Mestni hiši. Vozilo je bilo prevzeto na proslavi, ob pobratenju s PGD Piran, leta 1979 in bil v uporabi vse do septembra 2005, ko smo ga predali PGD Gornji Senik.

Društvo se je moralo opremiti tudi z novo brizgalno, saj je bila leta 1965 prevzeta Sora premalo zanesljiva. S pomočjo članov in občanov je ob 100-letnici društva, leta 1976, (z enoletno zamudo), bila slovesno predana nova motorna brizgalna ZIEGLER 8/8, kupljena v Nemčiji. To brizgalno je društvo leta 1994 prodalo PGD Hrastov Dol in je še vedno v uporabi. Črpalka Sora je bila leta 1978 podarjena desetini Vrh nad Višnjo Goro, kompletno s pripadajočimi sesalnimi in tlačnimi konopljenimi cevmi.

Po letu 1970 nastane v gasilskih vrstah nova aktivnost; poveča se število članov, društvo si zastavlja nove naloge. Leta1975 je prevzel predsedniško mesto Franc Dremelj, ki je postal ob še nekaterih članih prava gonilna sila društva. V svoje vrste so pritegnili pionirje in mladince. Že leta 1967 je bila organizirana mladinska tekmovalna desetina, njen mentor je bil Franc Smrke. Leta 1978 je društvo razvilo pionirski prapor in prevzelo novo motorno brizgalno TOMOS, ki so jo kupili pionirji z lastno nabiralno akcijo. Pokrovitelj prapora je bila Ida Turk, častni član društva (prispevala je sredstva za prapor). Od leta 1977 so se tekmovanja udeleževala desetine pionirk in pionirjev.

Na pobudo Ivana Vlahoviča, nekdanjega vodje šole v Višnji Gori, ki se je preselil v Piran, se je leta 1979 naše društvo pobratilo s PGD Piran. Te vezi so še danes trdne in uspešne.

V gasilske vrste je bilo potrebno pritegniti tudi ženske. Leta 1978 je bila ustanovljena ženska desetina, za njihove paradne uniforme je prispeval denar Ivan Maršič iz Škofljice, večkratni boter in donator društva. Tega leta je bilo na podlagi sklepa za častnega člana društva imenovanih več pomembnih ljudi in sicer: Janez Lesjak - predsednik Občine Grosuplje, Ivan Maršič iz Škofljice, Lojze Ljubič - predsednik Občinske gasilske zveze Grosuplje in sedanji predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica in Anton Poropat - predsednik pobratenega društva Piran.

Najpomembnejša naloga društva, ki je bila dolga leta želja vseh gasilcev, je bila izgradnja gasilskega doma. Shramba v Mestni hiši je bila premajhna in popolnoma neustrezna. Društvo si je ves čas prizadevalo priti do denarnih sredstev za izgradnjo doma. V letih 1980/82 so organizirali in izpeljali pet blagovno denarnih tombol in sicer: dve v Višnji Gori, po eno pa v Piranu, Kočevju in leta 1982 v Grosuplju. Vsa sredstva od tombol in veselic, prostovoljni prispevki občanov, donatorjev, občine, Krajevne skupnosti, so bila porabljena za gradnjo doma. Leta 1980 je bilo kupljeno zemljišče »Pri Pajžbarju«, imenovan je bil gradbeni odbor. Gradnja je stekla in se nadaljevala predvsem s prostovoljnim delom članov. Veliko pomoč so nudili člani pobratenega društva Piran (materialno in s prostovoljnim delom).

Z denarnimi sredstvi je sodelovalo tudi Kulturno društvo Višnja Gora, saj je v zgornjih prostorih doma kulturna dvorana, ki je namenjena potrebam gasilcev, za kulturne prireditve v kraju in druge potrebe. Kulturna skupnost Grosuplje pa je delno materialno opremila oder (luči, zavese).

Največja proslava vseh časov gasilskega društva Višnja Gora je bila 04.07.1985, ko je bil predan v uporabo nov gasilski dom, društvo pa je praznovalo 110-letnico obstoja in delovanja. Dom je bil zgrajen skoraj povsem s prostovoljnim delom, ogromno pomočjo krajanov, KS Višnja Gora, SIS - a za varstvo pred požari in nesebično pomočjo naših pobratenih piranskih gasilcev. Leta 1994, ob prevzemu avtocisterne, je ljubljanski nadškof in metropolit dr.Alojzij Šuštar daroval mašo na prostem pri gasilskem domu in blagoslovil dom, vozila in opremo.

Leta 1993 je društvo kupilo v Nemčiji malo rabljeni vlačilec MERCEDES BENZ 1635 in ga doma nadgradilo. Tako je pridobilo sodobno gasilsko vozilo s cisterno, ki v zadnjih letih odlično služi vsem potrebam (tudi za prevoz vode v sušnem obdobju). Tega leta je bila tudi kupljena rabljena oprema IGD Pržanj. S tem je društvo pridobilo nekaj manjkajoče opreme. Leta 1997 pa je bilo kupljeno še poveljniško vozilo PV-1 (v Nemčiji kupljeno staro vozilo OPEL MONTERY 3,1LTD). S preureditvijo po gasilskih normativih odlično služi svojemu namenu.

V letu 1999, ko je društvo proslavljalo 20 let pobratenja s PGD Piran, je razvilo tudi nov društveni prapor, izdelan po vzoru prapora iz leta 1935. Na njem je 82 zlatih žebljičkov, pokrovitelj prapora pa je bila Krajevna skupnost Višnja Gora.

Društvo si je ves čas prizadevalo usposabljati in izobraževati svoje člane. Od leta 1972 so bili organizirani tečaji za izprašane gasilce, nižje častnike, častnike in številne druge. V seštevku je bilo za izobraževanje porabljenih okrog 11.000 ur. To je vsekakor velik prispevek k boljšemu in predvsem varnejšemu delu v gasilskem društvu ter požarni varnosti naših domov.

Organizirana so bila tudi številna tekmovanja pionirjev, mladincev in članov na nivoju Gasilske zveze. Naše ekipe so dosegale na tekmovanjih dobre rezultate.

Vodilni predstavniki društva so bili vedno pripravljeni pomagati tudi drugim društvom. Tako so naši dolgoletni aktivni gasilski funkcionarji, Jože Pušlar, Matija Perušek in Josip Pajk v začetku leta 1948 dali pobudo za ustanovitev PGD Vrh pri Višnji Gori in pri ustanovitvi tudi sodelovali. Društvo je ves čas sodelovalo z drugimi društvi, v zadnjih dveh desetletjih pa je navezalo tesnejše stike z društvi izven območja GZ Ivančna Gorica: Šentrupert, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sečovlje, Tešanovci in tudi drugimi društvi. Leta 1983 je društvo navezalo tesnejše stike z GD Ljubljana – mesto. Ob skupnem srečanju, pregledu njihovega biltena in starih slik, smo ugotovili, da sta naši društvi sodelovali že ob koncu 19. in v začetku 20.stoletja. Pri gradnji našega doma nam je prav GD Ljubljana – mesto priskočilo na pomoč (posodilo finančna sredstva za asfaltiranje dvorišča pred vhodom). Brezobrestno smo vrnili dolg v obliki drv in lesa v naslednjih letih. To je bila nesebična gesta in odraz pravega gasilskega tovarištva.

V društvu se še vedno odpirajo nove potrebe. Tako je bila konec leta 2000 začeta gradnja prizidka k domu (z veliko garažo, dve manjši shrambi in prostor za druženje). V letošnjem letu pa bo s pomočjo občinskih sredstev asfaltirano celotno dvorišče okrog doma. Letos je kupljeno novo vozilo za prevoz moštva - RENAULT MASTER, sredstva zanj pa je prispevalo društvo, gasilska zveza in seveda člani društva. Staro vozilo TAM 2000 je bilo v mesecu septembru podarjeno zamejskemu gasilskemu društvu Gornji Senik na Madžarskem.

PGD Višnja Gora je v zadnjih tridesetih letih doseglo velik napredek, v strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in povečanju članstva. Tako lahko rečemo, da je bilo doslej prav gasilsko društvo eno izmed najbolj množičnih, aktivnih in humanih društev v naši KS, ki je izpolnilo svoje poslanstvo.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com