Obdobje med obema vojnama

S pomočjo ohranjenih pisnih virov spoznavamo delo društva ter društveno življenje od začetka 20. stoletja. Nekatera obdobja so pomanjkljivo opisana ali celo ni zapiskov, druga so popolnejša. Člani društva so si vselej prizadevali za čim boljšo opremo, usposabljanje članov in skrbeli tudi za kulturno življenje celotnega kraja. Prirejali so zabavne prireditve in veselice (najraje za novo leto in ob pustu) v Sokolskem domu v mestu ali pa v gostilni Kamenčan. Poleti so prirejali piknike na Pahovem hribu, pa tudi na Starem gradu. Tako so leta 1928, ko je Višnja Gora praznovala 450 – letnico mesta, pripravili veselico na Starem gradu (z dovoljenjem kneza Auersperga). Vino so točili iz polževe lupine. Takrat so izdali tudi tiskano brošuro mesta Višnje Gore. V okviru društva je delovala godba, ki je navadno igrala na pogrebih zaslužnih gasilcev in meščanov. Po tedanjem običaju so šli vsako leto v parado ob cerkvenih slovesnostih. Prirejali so tudi gledališke igre in na ta način pridobivali potrebna sredstva za svoje delo

Poglavitna skrb gasilskega društva je bila gašenje požarov. Sodelovali so pri gašenju vseh požarov na območju Višnje Gore in v sosednjih krajih. V teh 130 – letih je gorelo prav v vseh vaseh, v nekaterih večkrat in tudi pri nekaterih gospodarjih večkrat. Najhujša požara sta bila nedvomno 26.07.1929 v vasi Vrh, kjer je pogorelo osem poslopij. Leta1913 je bil velik požar v Velikih Pecah pri Šentvidu. Gasili so z ročno brizgalno, berglovkami in vedri (gorela je cela vas). Leta 1926 so gasili v Spodnjih Duplicah, kjer je ogenj uničil poslopja številnih gospodarjev. Najhujši požar je bil leta 1929 v vasi Gatina, kjer je pogorelo 16 poslopij. Za požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj pri tem požaru je bil odlikovan višnjegorski gasilec, Pajk Jože - Pepe, z najvišjim odlikovanjem za požrtvovalnost v tedanji Dravski banovini. Ob bombardiranju Višnje Gore, leta 1943, so bile porušene in požgane številne hiše in devet smrtnih žrtev. Veliko je bilo stavbnih in gozdnih požarov, kjer so sodelovali višnjegorski gasilci. V poletnih sušnih obdobjih so gasilci nudili pomoč občanom s prečrpavanjem vode v prazne vodnjake. Sodelovali so tudi pri vseh meddruštvenih vajah in tekmovanjih.

Društvo je leta 1893 kupilo novo ročno brizgalno in je bila v uporabi vse do leta 1925, ko so jo odprodali PGD Zagradec. Leta 1908 pa so kupili še eno sodobnejšo ročno brizgalno, ki je še vedno v posesti društva. Leta 1925 je društvo kupilo novo motorno brizgalno ROSENBAUER, ki so jo uporabljali vse do leta 1960. Člani društva so imeli lastno paradno uniformo.

Leta 1933 je bil izreden občni zbor gasilske čete v Višnji Gori, na katerem so vsi izvoljeni prisegli slavnostno prisego, ki se je glasila takole: »Jaz N.N., kot član prostovoljne gasilske čete v Višnji Gori, prisegam pred Bogom, da hočem vladajočemu kralju in domovini zvest biti, varovati narodno in državno edinstvo, svoje dolžnosti po ustavi, državnih zakonih in gasilskih predpisih vestno vršiti, zapovedi svojih predpostavljenih slušati, ter čast in ugled gasilstvu povsem ščititi in v vsem delovanju kot gasilec se brigati izključno za obče dobro; tako mi Bog pomagaj!«

Leta 1935 je gasilska četa Višnja Gora razvila svoj društveni prapor, ki se je delno ohranil do današnjih dni. Proslave se je udeležilo petnajst gasilskih čet in celo ban Dravske banovine, dr.Dinko Puc, ki je bil boter praporu.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com