Ustanovitelji društva leta 1875

Gilji Peter – starejši

Kurent Andrej

Tacav Miha

Štalcer Franc

Legat Repnik

Mauring Ivan - klobučar

Dolenc Jože

Fatur Anton

Pirnat Štefan – župan in gostilničar

Bernik Ivan – klobučar

Škerbinec Janko – nadučitelj in organist

Kralj Ana – gostilničarka

Štepic Anton

Graul Marija – gostilničarka

Perko Janez – čevljar

Pajk Jože – čevljar

Sevšek Franc – ban

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com