Ustanovljanje Prostovoljnega gasilskega društva Višnja Gora

Višnja Gora je bila strnjeno mestno naselje, hiša druga ob drugi, grajene iz lesa in krite s slamnato streho. Požari so bili pogosti, zato so prebivalci na razne načine organizirali protipožarno stražo in predpisovali ukrepe požarnega varstva. Mesto je imelo požarno stražo in je uporabljalo požarni red od 18.maja 1825. Ta je bil napisan v nemškem in slovenskem jeziku z naslovom: » OGNJ GASITI NA VOD ALI NAREDBANJE OGNJ GASITI «.

Mesto Višnja Gora, kot močna naselbina, z razvito obrtjo in trgovino, je imelo že leta 1875 ročno brizgalno, dve berglovki ter ostalo orodje in opremo. Ročno brizgalno je izdelal znani livar Samasa iz Ljubljane. Shranjena je bila v grajski Auerspergovi shrambi

Ustanovitelji Prostovoljnega gasilskega društva v Višnji Gori so bili ugledni možje iz vrst obrtnikov in predstavnikov šolstva. Vsestransko aktiven in sposoben šolski vodja Janko Škerbinc, je zbral okoli sebe premožne meščane, včlanjene v cehovsko druščino, ki je skrbela poleg osnovne dejavnosti še za varnost življenja in premoženja. Sklicali so ustanovni občni zbor, ki je bil v »Faturjevi hiši« v Višnji Gori. Novoustanovljeno društvo je štelo 40 navdušenih sodelavcev, ki so postavili za načelnika Janka Škerbinca. Kmalu so si nabavili paradne uniforme – temnorjave obleke z visokimi kapami in šildi. Denarna sredstva so pridobivali s prispevki obrtnikov in okoliških kmetov (kar je še danes običaj), nekaj od graščine in mestne občine, pozneje pa še od hranilnice.

Iz prispevkov so si zagnani višnjegorski gasilci uredili tudi gasilsko shrambo, ki je bila prvotno na prostoru, kjer je danes stara šolska zgradba ali lipa (mesnica Nandentovega Janeza, adaptirana v shrambo). Z izgraditvijo nove šole, leta 1906, so gasilsko shrambo preselili v Mestno hišo. Sušilni stolp so zgradili na Cvingerju, ob sedanji Ambroževi hiši. Leta 1943 je bil ob bombardiranju Višnje Gore stolp porušen.

Prijavnica

Se želite včaniti?

Prenesite si prijavnico in jo
izpolnjeno pošljite na naslov:

PGD Višnja Gora,
Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Vabljeni!

 

 

O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo
Višnja Gora

Cesta na Polževo 12
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/7884-645
Elektronska pošta: gasilci.vg@gmail.com